Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameรายงานสถานการณ์ด้านเเรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาส 1/2561

ขนาด : 1392.84 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 14:52:45+07

pll_file_nameองค์ประกอบของเเผนฯ

ขนาด : 224.72 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 14:51:00+07

pll_file_nameประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ด้านเเรงงาน

ขนาด : 35.34 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 14:50:02+07

pll_file_nameแบบลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท

ขนาด : 295.18 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 14:49:06+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์เเรงงานจังหวัดนครศรีฯไตรมาส 2/2555

ขนาด : 552.41 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 14:48:26+07

pll_file_nameFont Th salabunIT๙

ขนาด : 314.58 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 14:47:47+07
TOP