Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลด

โปรแกรม

pll_file_nameรายงานสถานการณ์แรงงาน รายปี 2560

ขนาด : 1139.67 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 14:40:43+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 4/2561

ขนาด : 1303.55 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 14:39:43+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 3/2560

ขนาด : 1273.96 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 14:39:04+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 2/2560

ขนาด : 1367.81 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 14:38:12+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 1/2560

ขนาด : 1374.32 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 14:37:15+07
TOP