Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายบุญลอย  เขียดนิล

นายบุญลอย เขียดนิล

แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

Mobile Application

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP