Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายบุญลอย เขียดนิล

นายบุญลอย เขียดนิล

แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

ประชุมขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

ประชุม Video Conference

ประชุม Video Conference

pll_number_of_visitor ครั้ง pll_posted_date 8 ม.ค. 2564

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

Mobile Application

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP