Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 574 ราย รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 

TOP