Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการนครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม

pll_content_description

วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการนครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้แทนภาคส่วนและองค์กรต่างๆ

TOP