Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เร่งขยายเรือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ณ บริษัท โกปี๊ 1942 จำกัด หรือร้านน้ำชาโกปี๊

pll_content_description

      วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เร่งขยายเรือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ณ บริษัท โกปี๊ 1942 จำกัด หรือร้านน้ำชาโกปี๊ เป็นร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชื่อดังในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพนักงานรวมกว่า 90 คน จากทั้ง 7 สาขาย่อย กระจายตัวอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเชิญชวนให้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO BE NUMBER ONE พร้อมจัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยทำงาน (TO BE NUMBER ONE FRIEND CONNER) ภายใต้แนวคิด ” ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ “

TOP