Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

pll_content_description

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 

คลิ๊กเพื่ออ่านบทความตามลิงค์ดังนี้

https://drive.google.com/file/d/1Pfkr7mMtSi8-42W_RPOzPDNqS-1Qz8un/view

TOP