Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์

075345158

อีเมล

nakhonsi@mol.mail.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศาลากลางจังหวัด ชั้น2   อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 0-7534-5158-9 Ext. 12

สื่อสาร มท. : 70050

โทรสาร : 0-7534-5158-9 Ext. 14

E-mail : nakhonsi@mol.mail.go.th

TOP