Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อำเภอทุ่งสง

pll_content_description

 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช    ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ ในการประชาสัมพันธ์และสร้าง  การรับรู้ภารกิจงานบริการด้านแรงงานให้กับประชาชนในพื้นที่ และไปขอรับบริการจากศูนย์บริการฯ ได้เพิ่มขึ้น

 

TOP