Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แจ้งขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบติดตามข่าวสารการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน, Facebook สำนักงาน และเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. 

TOP