Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ รัติโชติ นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ และนางสาวสุภาพร จันทราชิต นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการตรวจประเมินการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานประกอบการ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

pll_content_description

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ สำนักงานอุตสหกรรมจังหวัดฯ  โดยบูรณาการตรวจประเมินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ (Onsite) จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรธรรมราช 

(1) บริษัท เขามหาชัย พาราวู้ด ประกอบกิจการแปรรูปไม้
(2) บริษัท ประกอบกิจคอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตท่อคอนกรีตอัดแรง

ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการในการดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 การจัดทำแผนตอบโต้กรณีลูกจ้างติดเชื้อโควิด-19

TOP