Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตและให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

pll_content_description

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตและให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายวิโรจน์ สำแดง นายอำเภอขนอม และอาสาสมัครแรงงาน ทั้งนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ได้ลงพื้นที่เดินทางไปยังบ้านพักของผู้ประกันตน 2 ราย รายแรกนายปัณณวิทย์ เสวกวัง เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากสาเหตุแขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง ปัจจุบันต้องใช้เครื่องพยุงในการเดิน ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 รายที่สอง นายสาธิต จันทรเป็นผู้ทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นผู้ทุพพลภาพจากการประสบอันตรายขณะซ่อมเครื่องกว้านเรือทำให้ไขสันหลังถูกกดทับจากกระดูกสันหลังบริเวณต้นคอเคลื่อน นิ้วหัวแม่มือชี้และนิ้วกลางมือข้างขวาขาด อาการปัจจุบัน ร่างกายตั้งแต่เอวลงไปไม่มีความรู้สึก ผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องใช้รถวีลแชร์ ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2556

TOP