Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

pll_content_description

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายบุญลอย  เขียดนิล แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน สาธารณสุขอำเภอนาบอน ตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีพบแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย ณ ลานไม้ยางพาราแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจพบแรงงานต่างด้าวจำนวน 16 คน ประกอบด้วย สัญชาติเมียนมา 10 คน สัญชาติลาว 6 คน ทำงาน ณ ลานไม้ดังกล่าว โดยอยู่ระหว่างการกักตัวในพื้นที่ทำงานเนื่องจากนายจ้างและครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด โดยสาธารณสุขอำเภอนาบอนได้ทำการตรวจคัดกรอง (ATK) แล้วไม่พบผู้ติดเชื้อ จากการติดต่อสอบถามนายจ้างซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาตัวทราบว่าเอกสารประจำตัวและใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวอยู่ระหว่างการดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงาน    ซึ่งสามารถติดต่อผู้รับดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานให้ถ่ายรูปเอกสารมายืนยันตัวตนได้ จำนวน 14 คน และอีก 2 คน อยู่ระหว่างการแสดงเอกสารเพิ่มเติมต่อไป

TOP