Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทีมบูรณาการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานในสถานประกอบการ

pll_content_description

         เพื่อป้องกันการใช้แรงต่างด้าวผิดกฎหมาย การใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย การบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และตรวจให้คำแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบการ

จำนวน 3 แห่ง ลูกจ้างรวม 95 คน (สัญชาติไทย 54 คน , เมียนมา 33 , ลาว 8 คน) ในพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
1) ห้างหุ้นส่วน ศิริพันธ์ซีเมนต์ จำกัด

ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีลูกจ้าง 50 คน (สัญชาติไทย 36 คน , สัญชาติเมียนมา 14 คน )
2) ห้างหุ้นส่วน รัตนราช จำกัด

ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็ง มีลูกจ้างจำนวน 31 คน (สัญชาติไทย 12 คน , เมียนมา 19 คน ).
3) ร้านซุ้มไม้ไผ่ไข่แดง (นางกชกร สังขนุกิจ) จำกัด

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ไม้ไผ่และอุปกรณ์ตกแต่งสวน มีลูกจ้างจำนวน 14 คน (สัญชาติไทย 6 คน , ลาว 8 คน )

TOP