Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นทีมสหวิชาชีพเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

pll_content_description

TOP