Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 11 มกราคม 2565 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทีมบุรณาการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ที่ทำการปกครอง

pll_content_description

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

  1. บริษัท แอล . ที.การยางจำกัด
  2. ห้างหุ้นส่วน ยี่ฮั้ว จำกัด
  3. บริษัท บี. พี รับเบอร์ จำกัด
TOP