Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562

pll_content_description

 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมนี้  นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมประชุม และแนะนำตัว ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ต่อคณะกรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทำความรู้และประสานงานราชการในโอกาสต่อไป

 

TOP