Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการเลือกสรร ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่กำหนด 

TOP